Ontwikkeling Spelkoffers op woonwagencentrum De Kring      4/18/2007  
 
Organisaties en bewoners werken samen aan bijzonder project

Groningen - Financieel gesteund door Oranje Fonds en het VSB Fonds hebben CMO Groningen en de unit Educatie van het Alfa-college de eerste stappen gezet in het project Spelkoffer. Het bijzondere aan dit project is dat er wordt gewerkt aan een methodiek waarbij de ouders van het woonwagencentrum gezien worden als mede-ontwikkelaars van de training. In vergelijking met andere programma’s gericht op opvoedingsondersteuning, waarbij de methodiek vooraf vastligt, is dit een unieke samenwerking tussen trainer en doelgroep.

In nauwe samenwerking met consulenten van OWWZ worden ouders van woonwagen- en zigeunerkinderen enthousiast gemaakt om voor- en vroegschoolse oefeningen met hun kinderen te doen. Het project wordt uitgevoerd op woonwagencentrum De Kring in de stad Groningen.
Samen met ouders wordt daar gewerkt aan oefeningen in de thuissituatie waarbij spelenderwijs ontdekt wordt wat een kind kan en doet. De ontwikkelde oefeningen vormen de inhoud van vier spelkoffers. Deze passen bij de behoeften van ouders, de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.

Het project spelkoffer omvat individuele huisbezoeken, training en begeleiding op maat, gericht op de leeftijd van kinderen en leervragen van ouders. Daarnaast zullen enkele groepsbijeenkomsten worden georganiseerd. Doel van de verschillende bijeenkomsten is naast het ontwikkelen ook het testen van de spelkoffers. Tot nu toe nemen 9 gezinnen deel aan de training Spelkoffer. Het betreft daarbij 14 kinderen, in de leeftijd van 0 – 8 jaar.

De unit Educatie van het Alfa-college heeft in de loop der jaren vele trajecten ontwikkeld, maar een training die compleet buitenschools wordt aangeboden en samen met de doelgroep vorm krijgt is nog niet eerder van de grond gekomen. Een uniek traject dus, zowel voor de cursisten als de betrokken beroepskrachten. CMO Groningen is kenniscentrum op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs. OWWZ biedt ondersteuning voor onderwijs aan woonwagen- en zigeunerkinderen.


 
 
     

  terug