Conferentie Maatschappelijke Stages 27 september      2/7/2007  
  Vooraankondiging 'Werkconferentie Maatschappelijke Stage'op 27 september 2007 van 13.30 - 16.30 uur

De afgelopen jaren is in het provinciale project 'Vrijwilligerswerk, leerschool voor jongeren' ervaring opgedaan in het organiseren en uitvoeren van maatschappelijke stages.
De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs zal zich vanaf het schooljaar 2007-2008 verder gaan ontwikkelen. Binnenkort maakt het kabinet de plannen bekend en zal duidelijk worden hoe de voorwaarden, de verplichtingen en de financiering geregeld gaan worden.

Doelgroep:
- het voortgezet onderwijs in de provincie Groningen;
- het mbo-onderwijs in de provincie Groningen;
- de lokale steunpunten vrijwilligerswerk;
- regionale en provinciale ondersteuningsorganisaties;
- een aantal grotere maatschappelijke organisaties die ervaring hebben met maatschappelijke stages;
- gemeenteambtenaren welzijn en onderwijs.

In deze werkconferentie brengen wij de partners van de maatschappelijke stages op regionaal niveau bij elkaar en informeren wij u over de actuele ontwikkelingen.

- U maakt kennis met het vrijwilligersveld in uw regio en krijgt zicht op de mogelijkheden voor leerlingen om een maatschappelijke stage te doen.
- Op basis van ervaringen in de afgelopen jaren geven wij praktische voorbeelden voor het organiseren van de maatschappelijke stages vanuit de scholen.
- U verkent samenwerkingsmogelijkheden met de partners die een rol spelen bij het organiseren en uitvoeren van maatschappelijke stages.

Kosten: de kosten voor deelname bedragen 30,-.

Aanmelding: u ontvangt eind augustus de definitieve uitnodiging voor de werkconferentie op donderdagmiddag 27 september. U kunt u zich daarna aanmelden. Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren?

Organisatie: CMO Groningen, in samenwerking met CPS en de lokale steunpunten vrijwilligerswerk in Delfzijl, Groningen, Stadskanaal, Westerkwartier en Winschoten.

Informatie: Bo Bouman en Hanneke Dantuma via telefoon (050) 577 01 01.
Of per email: b.bouman@cmogroningen.nl of h.dantuma@cmogroningen.nl.

Deze werkconferentie wordt mede mogelijk gemaakt door de provinciale financiering van het project 'Vrijwilligerswerk, leerschool voor jongeren'. 
 
     

  terug