Noordelijke dag van de Kinderopvang 15 november 2007      7/31/2007  
 
De Noordelijke dag van de Kinderopvang wordt dit jaar gehouden op
15 november 2007 en wederom in Martiniplaza te Groningen.

Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Vyvoj organiseert in opdracht van het CMK fonds en i.s.m. de projectpartners van Ondernemende Kinderopvang (CMO Groningen, QuiVive Kwaliteit en Haafkens Consult) een Noordelijke dag van de Kinderopvang. Bestuurders, directie, middelmanagement, hoofden en staffunctionarissen,iedereen die zich met leidinggeven binnen de kinderopvang bezig houdt, treft elkaar op deze dag. Een uitstekende dag om uw netwerk up-to-date te houden en voor uitwisseling en ontmoeting. Daarnaast zullen wij u een inspirerend programma aanbieden.

Een dag speciaal voor het noorden!

Een uniek initiatief dat u niet mag missen.

Voorlopig programma voor de Noordelijke dag van de Kinderopvang

Er is een afwisselend programma met de volgende plenaire lezingen:

 • Elly Singer, Universiteit van Amsterdam, ‘Opvang is opvoeden’ (Landelijk Curriculum Kinderopvang)

 • Jeannette Doornenbal, Hanzehogeschool Groningen, ‘De vensterschool als portaal’ (Integraal Jeugdbeleid)


 • Het middagprogramma zal bestaan uit verschillende werkvormen: workshops, presentaties en discussies.

  Enkele workshops:

 • De ondernemersspiegel; instrument als start voor analyse en verbetering
  Door Mieke Haafkes van Haafkes Consult

 • Creatief denken; gericht op het samenwerken in de kinderopvang
  Door Aly Gelderblom van QuiVive Kwaliteit

 • Het bevorderen van efficiency in de kinderopvang
  Door Klaas Arbeider van QuiVive Kwaliteit

 • Kwaliteitszorg in de kinderopvang
  Door Janna Koster


 • Aan deze dag wordt een inhoudelijke bijdrage geleverd door:

 • Serv Vinders, bestuurslid CMK fonds

 • Walter Hardenberg, directeur Speelwerk Meppel

 • Auckjen Hannema, unit-manager SKSG Kinderopvang

 • Mayla Bartelink, pedagogisch medewerker SKSG Kinderopvang

 • Tonny van den Berg, Tempre, lid kenniskring Integraal Jeugdbeleid

 • Esther Stapper, pedagogisch medewerker St. Rijswijkse Kinderopvang (BSO van het jaar)

 • Kim Tsai, projectleider 'naar een innovatieve vorm van kinderopvang op het platteland' (SKIK)


 • Er is een informatiemarkt met presentaties van landelijke projecten met o.a.:

 • De Kinderopvangconsulente

 • Kinderparticipatie in de BSO

 • Samen naar de kinderopvang

 • Raden van Toezicht in de kinderopvang


 • Tijdens de Noordelijke dag voor de Kinderopvang wordt eveneens het Handboek Ondernemende Kinderopvang aangeboden aan staatssecretaris Sharon Dijksma. Het Handboek is een van de resultaten van het project Ondernemende Kinderopvang (OKO). In dit project maken ondernemers en organisaties zich vaardigheden eigen die nodig zijn in de veranderende markt van de kinderopvang. Marketing, ondernemerschap en creatieve en managementtechnieken staan daarbij centraal. Ruim veertig kinderopvangondernemingen hebben deelgenomen aan OKO.

  Dit is echter nog niet het volledige programma. U kunt zich nu al registreren als deelnemer van deze dag. In september is het definitieve programma bekend en kunt u uw voorkeur kenbaar maken voor de verschillende parallel sessies. De keuze voor parallel sessies van de deelnemers die gebruik hebben gemaakt van de voorregistratie worden als eerste gehonoreerd.

  Meer informatie en aanmelding: www.vyvoj.nl


   
   
       

    terug