Projecten in de gemeente Appingedam
  Thema Projectinformatie    
        
  Jeugd Samenwerking jeugdzorg, basisonderwijs en voorschoolse voorzieningen  
  Onderwijs Aansluiting onderwijs jeugdzorg arbeidsmarkt Noord Groningen  
  Onderwijs Aansluiting Onderwijs-Jeugdzorg-Arbeidsmarkt  
  Onderwijs Jongerenloket  
  Onderwijs Waddenmodel  
  Vrijwilligerswerk Speeltuinwerk  
  Vrijwilligerswerk Vrijwilligersprijzen  
  Jeugd "Jeugd en jongeren in Noord-Groningen"  
  Vrijwilligerswerk Ondersteuning lokale en regionale steunpunten vrijwilligerswerk  
  Vrijwilligerswerk Ondersteuning besturen en vrijwilligers van alle Groninger dorpshuizen  
  Jeugd Professionalisering peuterspeelzalen Noord-Groningen  
  Overige Beidt uw tijd - over wachttijden in de zorg  
  Onderwijs ICT@home  
  Kwetsbare groepen Provinciaal loverboyproject "De prins op het witte paard is...een loverboy!  
  Kwetsbare groepen Provinciaal project Landbouw en Zorg Groningen  
  Infrastructuur platteland Expertteam Noord Loket Levende Dorpen  
  Jeugd Aansluiting jeugdbeleid - jeugdzorg  
  Vrijwilligerswerk Portal vrijwilligersgroningen.nl  
  Vrijwilligerswerk AVI 130  
       

  terug