Projecten in de gemeente Winschoten
  Thema Projectinformatie    
        
  Jeugd Samenwerking jeugdzorg, basisonderwijs en voorschoolse voorzieningen  
  Kwetsbare groepen Korte lijnen Groningen, versterking samenwerking eerstelijns-GGz  
  Vrijwilligerswerk Speeltuinwerk  
  Vrijwilligerswerk Vrijwilligersprijzen  
  Infrastructuur stedelijk - minderheden G6 programma Participatie Minderheden  
  Infrastructuur stedelijk - minderheden G6 programma ontwikkeling Lokaal Sociaal Beleid / implementatie Heel de buurt-aanpak bij wijkgericht werken  
  Kwetsbare groepen “Signaal op Rood” Aanpak van ouderenmishandelinging in de provincie Groningen  
  Infrastructuur stedelijk - minderheden G6 programma – agenda expertise-uitwisseling  
  Vrijwilligerswerk Ondersteuning lokale en regionale steunpunten vrijwilligerswerk  
  Vrijwilligerswerk Ondersteuning besturen en vrijwilligers van alle Groninger dorpshuizen  
  Infrastructuur platteland Vitale dorpen  
  Infrastructuur platteland Samenwerking welzijnsinstellingen  
  Jeugd Speerpunt Jeugd en Veiligheid
 
  Jeugd Versterking jeugd en jongerenwerk Oldambt  
  Overige Beidt uw tijd - over wachttijden in de zorg  
  Onderwijs ICT@home  
  Huiselijk geweld "Signaal op rood"; aanpak ouderenmishandeling in de provincie Groningen  
  Kwetsbare groepen Provinciaal loverboyproject "De prins op het witte paard is...een loverboy!  
  Kwetsbare groepen Provinciaal project Landbouw en Zorg Groningen  
  Jeugd Aansluiting jeugdbeleid - jeugdzorg  
  Vrijwilligerswerk Portal vrijwilligersgroningen.nl  
  Vrijwilligerswerk AVI 130  
  Infrastructuur stedelijk - minderheden Plaza Migranta  
       

  terug