Projecten in de gemeente Slochteren
  Thema Projectinformatie    
        
  Jeugd Samenwerking jeugdzorg, basisonderwijs en voorschoolse voorzieningen  
  Kwetsbare groepen Mantelzorgers verenigen zich op lokaal niveau.  
  Vrijwilligerswerk Speeltuinwerk  
  Vrijwilligerswerk Vrijwilligersprijzen  
  Kwetsbare groepen “Signaal op Rood” Aanpak van ouderenmishandelinging in de provincie Groningen  
  Vrijwilligerswerk Ondersteuning besturen en vrijwilligers van alle Groninger dorpshuizen  
  Infrastructuur stedelijk - minderheden Gebiedsprogramma Centraal Groningen 2003-2004-2005 "Samen Werken aan Sociale Duurzaamheid"  
  Jeugd Speerpunt Jeugd en Veiligheid
 
  Overige Beidt uw tijd - over wachttijden in de zorg  
  Onderwijs ICT@home  
  Huiselijk geweld "Signaal op rood"; aanpak ouderenmishandeling in de provincie Groningen  
  Kwetsbare groepen Provinciaal loverboyproject "De prins op het witte paard is...een loverboy!  
  Kwetsbare groepen Provinciaal project Landbouw en Zorg Groningen  
  Jeugd Aansluiting jeugdbeleid - jeugdzorg  
  Vrijwilligerswerk AVI 130  
       

  terug