Projecten in de gemeente Hoogezand Sappemeer
  Thema Projectinformatie    
        
  Jeugd Samenwerking jeugdzorg, basisonderwijs en voorschoolse voorzieningen  
  Kwetsbare groepen Mantelzorgers verenigen zich op lokaal niveau.  
  Vrijwilligerswerk Speeltuinwerk  
  Vrijwilligerswerk Vrijwilligersprijzen  
  Infrastructuur stedelijk - minderheden G6 programma Participatie Minderheden  
  Infrastructuur stedelijk - minderheden G6 programma ontwikkeling Lokaal Sociaal Beleid / implementatie Heel de buurt-aanpak bij wijkgericht werken  
  Infrastructuur stedelijk - minderheden G6 programma agenda expertise-uitwisseling  
  Vrijwilligerswerk Ondersteuning lokale en regionale steunpunten vrijwilligerswerk  
  Vrijwilligerswerk Ondersteuning besturen en vrijwilligers van alle Groninger dorpshuizen  
  Infrastructuur stedelijk - minderheden Gebiedsprogramma Centraal Groningen 2003-2004-2005 "Samen Werken aan Sociale Duurzaamheid"  
  Jeugd Speerpunt Jeugd en Veiligheid
 
  Overige Beidt uw tijd - over wachttijden in de zorg  
  Onderwijs ICT@home  
  Kwetsbare groepen Provinciaal loverboyproject "De prins op het witte paard is...een loverboy!  
  Kwetsbare groepen Provinciaal project Landbouw en Zorg Groningen  
  Jeugd Aansluiting jeugdbeleid - jeugdzorg  
  Vrijwilligerswerk Portal vrijwilligersgroningen.nl  
  Kwetsbare groepen Voorpost Multiculturele clientondersteuning  
  Huiselijk geweld Happy family: voorlichting over huiselijk geweld aan de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap dmv wijktheater  
  Huiselijk geweld Praten in vertrouwen, netwerkontwikkeling van vertrouwenspersonen huiselijk geweld  
  Vrijwilligerswerk AVI 130  
  Infrastructuur stedelijk - minderheden Plaza Migranta  
       

  terug