Projecten in de gemeente Veendam
  Thema Projectinformatie    
        
  Jeugd Samenwerking jeugdzorg, basisonderwijs en voorschoolse voorzieningen  
  Kwetsbare groepen Korte lijnen Groningen, versterking samenwerking eerstelijns-GGz  
  Vrijwilligerswerk Speeltuinwerk  
  Vrijwilligerswerk Vrijwilligersprijzen  
  Infrastructuur stedelijk - minderheden G6 programma Participatie Minderheden  
  Infrastructuur stedelijk - minderheden G6 programma ontwikkeling Lokaal Sociaal Beleid / implementatie Heel de buurt-aanpak bij wijkgericht werken  
  Kwetsbare groepen “Signaal op Rood” Aanpak van ouderenmishandelinging in de provincie Groningen  
  Infrastructuur stedelijk - minderheden G6 programma – agenda expertise-uitwisseling  
  Vrijwilligerswerk Ondersteuning lokale en regionale steunpunten vrijwilligerswerk  
  Vrijwilligerswerk Ondersteuning besturen en vrijwilligers van alle Groninger dorpshuizen  
  Infrastructuur platteland Bewonersparticipatie  
  Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk, leerschool voor jongeren  
  Overige Beidt uw tijd - over wachttijden in de zorg  
  Onderwijs ICT@home  
  Huiselijk geweld "Signaal op rood"; aanpak ouderenmishandeling in de provincie Groningen  
  Kwetsbare groepen Provinciaal loverboyproject "De prins op het witte paard is...een loverboy!  
  Kwetsbare groepen Provinciaal project Landbouw en Zorg Groningen  
  Jeugd Aansluiting jeugdbeleid - jeugdzorg  
  Vrijwilligerswerk Portal vrijwilligersgroningen.nl  
  Jeugd "Jeugd heeft de toekomst"  
  Vrijwilligerswerk AVI 130  
  Infrastructuur stedelijk - minderheden Plaza Migranta  
       

  terug