Projecten in de gemeente Delfzijl
  Thema Projectinformatie    
        
  Jeugd Samenwerking jeugdzorg, basisonderwijs en voorschoolse voorzieningen  
  Onderwijs Aansluiting onderwijs – jeugdzorg – arbeidsmarkt Noord Groningen  
  Onderwijs Aansluiting Onderwijs-Jeugdzorg-Arbeidsmarkt  
  Onderwijs Jongerenloket  
  Kwetsbare groepen Ontwikkeling van steunpunten in de gemeenten Delfzijl, Eemsmond en Loppersum  
  Onderwijs Waddenmodel  
  Vrijwilligerswerk Speeltuinwerk  
  Vrijwilligerswerk Vrijwilligersprijzen  
  Infrastructuur stedelijk - minderheden G6 programma Participatie Minderheden  
  Infrastructuur stedelijk - minderheden G6 programma ontwikkeling Lokaal Sociaal Beleid / implementatie Heel de buurt-aanpak bij wijkgericht werken  
  Jeugd "Jeugd en jongeren in Noord-Groningen"  
  Kwetsbare groepen “Signaal op Rood” Aanpak van ouderenmishandelinging in de provincie Groningen  
  Infrastructuur stedelijk - minderheden G6 programma – agenda expertise-uitwisseling  
  Vrijwilligerswerk Ondersteuning lokale en regionale steunpunten vrijwilligerswerk  
  Vrijwilligerswerk Ondersteuning besturen en vrijwilligers van alle Groninger dorpshuizen  
  Jeugd Speerpunt Jeugd en Veiligheid
 
  Jeugd Professionalisering peuterspeelzalen Noord-Groningen  
  Overige Beidt uw tijd - over wachttijden in de zorg  
  Onderwijs ICT@home  
  Huiselijk geweld "Signaal op rood"; aanpak ouderenmishandeling in de provincie Groningen  
  Kwetsbare groepen Provinciaal loverboyproject "De prins op het witte paard is...een loverboy!  
  Kwetsbare groepen Provinciaal project Landbouw en Zorg Groningen  
  Infrastructuur platteland Expertteam Noord Loket Levende Dorpen  
  Jeugd Aansluiting jeugdbeleid - jeugdzorg  
  Vrijwilligerswerk Portal vrijwilligersgroningen.nl  
  Kwetsbare groepen Lokale loketten in Noord-Groningen  
  Vrijwilligerswerk AVI 130  
  Infrastructuur stedelijk - minderheden Plaza Migranta  
       

  terug