Projecten in de gemeente Grootegast
  Thema Projectinformatie    
        
  Jeugd Samenwerking jeugdzorg, basisonderwijs en voorschoolse voorzieningen  
  Kwetsbare groepen Integraal lokaal beleid voor kwetsbare inwoners in het Westerkwartier  
  Vrijwilligerswerk Speeltuinwerk  
  Vrijwilligerswerk Vrijwilligersprijzen  
  Vrijwilligerswerk Ondersteuning lokale en regionale steunpunten vrijwilligerswerk  
  Vrijwilligerswerk Ondersteuning besturen en vrijwilligers van alle Groninger dorpshuizen  
  Infrastructuur platteland Centrumfunctie accommodaties  
  Kwetsbare groepen Lokale loketten in het Westerkwartier  
  Jeugd Speerpunt Jeugd en Veiligheid
 
  Jeugd Voor en vroegschoolse educatie Westerkwartier  
  Overige Beidt uw tijd - over wachttijden in de zorg  
  Onderwijs ICT@home  
  Kwetsbare groepen Provinciaal loverboyproject "De prins op het witte paard is...een loverboy!  
  Kwetsbare groepen Provinciaal project Landbouw en Zorg Groningen  
  Jeugd Aansluiting jeugdbeleid - jeugdzorg  
  Vrijwilligerswerk Portal vrijwilligersgroningen.nl  
  Vrijwilligerswerk AVI 130  
       

  terug