Symposium integratie en draagvlak

datum: 22-11-2012  |   categorie: Advies  |   type: agenda
Vluchtelingen & nieuwkomers in wijken & AZC’s
Donderdag 22 november 2012 van 12.30-17.00
Singelhuis, Prins Claus Conservatorium, Radesingel 6, Groningen
Aanmelden voor deze bijeenkomst >

Vergeten aan te melden voor het symposium of twijfelt u nog? De extra toegevoegde spreker, Eduard Nazarski, directeur Amnesty International trekt u vast over de streep! Wees er snel bij, want aanmelden kan nog tot en met woensdag 14 december.

Een goede integratie van vluchtelingen en nieuwkomers én voldoende draagvlak bij de omwonenden vormt de basis voor een succesvolle participatie van alle bewoners in buurten, dorpen en AZC’s. Maar welke beleidsinstrumenten en activiteiten kun je als professional inzetten om de interactie tussen deze groepen inwoners te stimuleren? En welke instellingen, organisaties en actieve burgers betrek je hierbij?

CMO Groningen organiseert dit symposium voor professionals, beleidsmedewerkers, managers en bestuurders van gemeenten en instellingen die zich bezighouden met integratie en participatie. Zij doet dit samen met het Kennisnetwerk Multicultureel Groningen, de gemeente Pekela en het lectoraat Lifelong Learning in Music (Prins Claus Conservatorium/Kenniscentrum Kunst & Samenleving). Doel van het symposium is de deskundigheidsbevordering en uitwisseling van expertise en goede praktijkvoorbeelden van en door alle deelnemers.

Programma
 • 12.30 Ontvangst en registratie
 • 13.00 Welkom door Evert Bisschop Boele, associate lector Lifelong Learning in Music
 • 13.10 Inleiding op het symposium door dr. Karin Geuijen, Universiteit Utrecht
 • 13.30 Creativiteit vraagt openheid voor de ander door wethouder Anneke Duit, gemeente Pekela
 • 13.50 Paneldiscussie o.l.v. dr. Karin Geuijen met Henk Wolthof (clustermanager COA), Anja Aaldering (directeur MJD), Anneke Duit (wethouder gemeente Pekela) en Eduard Nazarski (directeur Amnesty International) 
 • 14.15 Parallelle sessies
 • 1. AZC’s en draagvlak
 • 2. Integratie nieuwkomers en wijkaanpak
 • 3. Kunst als instrument van integratie
 • 15.45 Plenaire afsluiting - Eduard Nazarski geeft zijn reflectie op het symposium. Drs. Eduard Nazarski begon na zijn studie culturele antropologie in Nijmegen aan een functie bij het Landelijk Steunpunt Vrijwilligerswerk. Deze baan werd gevolgd door een loopbaan van ruim 15 jaar bij Vluchtelingenwerk Nederland, waarvan de laatste zes jaar in de functie van directeur. Sinds maart 2006 is hij directeur van Amnesty International, afdeling Nederland.
 • 16.30 Muzikale borrel
Parallelle sessie 1 | AZC’s en draagvlak
Gespreksleider: Karin Geuijen, Universiteit Utrecht

 1. presentatie | Maatschappelijk draagvlak en verbondenheid directe omgeving in het COA beleid 
  Hanneke Leeuwenhoek, manager bijzondere opvang Oude Pekela
 2. presentatie | AZC Delfzijl en de AkzoNobel
  Jolanda Zuijderduin, locatie manager van AZC Delfzijl vertelt over het vrijwilligersproject binnen het AZC waarbij AkzoNobel en het AZC hebben samengewerkt. 
 3. presentatie | Integratie en draagvlak AZC Oude Pekela
  Hanneke Leeuwenhoek, manager bijzondere opvang Oude Pekela vertelt over de AZC dag van afgelopen juni waarop AZC bewoners en Pekelders samen hebben gesport, gespeeld, geknutseld en muziek gemaakt. Wia Huisman, specialist educatie en cultuur, Bibliotheken Menterwolde, Pekela en Veendam presenteert een bijzonder schoolproject in de Kinderboekenweek Hallo Wereld en het project Samen aan tafel, waarbij samen gekookt en gegeten werd. De drie activiteiten zijn onderdeel van de ‘Aanpak preventief jongerenwerk: jongeren en AZC’ waarbij bewoners van het AZC Oude Pekela en de Pekelder bevolking samen dingen ondernemen.
 4. discussie aan de hand van stellingen
Parallelle sessie 2 | Integratie nieuwkomers en wijkaanpak
Gespreksleider: Femmy Busscher, CMO Groningen

 1. presentatie | Integratie: beeldvorming en ontmoeting op school en in de wijk 
  Femke Hummel, projectleider Buurtwerk Pekela en Margreet Oostenbrug, projectdocent Onze Wereld VWNN laten zien welke beelden inwoners van Pekela en omgeving kunnen hebben van vluchtelingen en asielzoekers. En hoe de beeldvorming kan veranderen als er juiste feiten worden gepresenteerd. Ook komt naar voren wat een echte ontmoeting tussen inwoners en vluchtelingen teweeg brengt.
 2. presentatie | IET als instrument wijkaanpak
  Lukas Westra, B&W-advies beleid en werkelijkheid en Klaske van der Veen, CMO Groningen presenteren de Interculturele Effectiviteit Training (IET) en leggen uit hoe je dit instrument kunt inzetten in de wijk. De IET is gebaseerd op de methodiek die door professor J.P. van Oudenhoven is ontwikkeld. De IET leert je bewust omgaan met de in alle culturen toe te passen competenties: Inlevingsvermogen, Open houding en Actiegerichtheid. Elkaar ontmoeten en de dialoog aangaan is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle integratie in een interculturele omgeving.
 3. presentatie | Mankracht Groningen
  Een aantal ambassadeurs van Mankracht Groningen presenteren het project Mankracht en laten zien wat zij allemaal teweeg brengen door hun inzet. Mankracht Groningen richt zich op alle mannelijke inwoners van de stad, van jong tot oud, van verschillende culturele achtergronden, van alleenstaand tot vader. Mankracht Groningen is de overkoepelende naam voor activiteiten voor mannen rond thema’s als ondernemen, sport, vrije tijd, opvoeden en werk. Achter de schermen werken de ambassadeurs van Mankracht en diverse maatschappelijke en onderwijsorganisaties samen.

  Drijvende kracht achter Mankracht Groningen zijn de ambassadeurs . Het zijn actieve en enthousiaste vrijwilligers. Bij hen kun je terecht voor informatie, vragen, of wanneer je je zelf wilt aanmelden als ambassadeur. Met ondersteuning van de buurtwerken organiseren de ambassadeurs zelf nieuwe projecten en activiteiten in hun eigen wijk en zorgen voor de promotie van de aanbod.
 4. discussie aan de hand van stellingen
Parallelle sessie 3 | Kunst als instrument van integratie
Gespreksleider: Evert Bisschop Boele, lectoraat Lifelong Learning in Music

 1. presentatie | Muziek in Pekela: AZC en Pekelders samen aan de slag
  Karolien Dons, lectoraat Lifelong Learning in Music concludeert dat muziek verbindt en uitnodigt om te verbinden. Dit is het uitgangspunt voor Muziek in Pekela: AZC en Pekelders samen aan de slag. Doel is om het AZC in Oude Pekela beter te integreren in haar directe omgeving; en omgekeerd. Het muziekproject is gericht op het creëren van duurzaam draagvlak en het op gang brengen van begrip en contact tussen AZC en de Pekelder bevolking rondom deze instelling. Positieve momenten en herinneringen gekoppeld aan die activiteiten moeten de veerkracht van deelnemers en partners als netwerk versterken; en hiermee continuering van de activiteiten garanderen bij zowel bewoners, vrijwilligers en professionals. Omdat het project zich in de startfase bevindt, is in deze presentatie ruimte voor inbreng van feedback en input van het publiek.
 2. presentatie | Klei in de wijk: sociale cohesie door cursus vormgeving
  Salustiano Martha verzorgde in 2008, 2009 en 2010 cursussen ‘werken met klei’ voor bewoners van de wijken Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen. Cursisten worden gestimuleerd om eigen creativiteit te verbreden en dit te gebruiken in de wijk. De cursisten starten met het maken van een eigen (oefen)werkstuk, dat ze mogen houden. Daarna wordt gewerkt aan een gezamenlijk werkstuk waarvan ieder een onderdeel maakt of waaraan in tweetallen wordt gewerkt. Die werkstukken zijn ornamenten die samengevoegd worden op bijvoorbeeld een plateau of een wand en dan één kunstwerk vormen. Vanuit de cursus kan een werkgroep van deelnemers ontstaan die zich inzet voor het verfraaien van woningen en het inrichten van pleinen met beelden en monumenten. In deze sessie vertelt Salustiano Martha aan de hand van een replica van een monument dat in een van de cursussen is ontstaan, over zijn werkwijze en de effecten ervan op de wijk en haar bewoners.
 3. presentatie | Kunstactiviteiten De Vrolijkheid
  De Vrolijkheid is een netwerk van kunstenaars, theatermakers en musici. Onze enige drijfveer: wij willen investeren in kinderen en jongeren in asielzoekerscentra in Nederland. Wij brengen vrolijkheid om ze te helpen hun ervaringen te verwerken. We organiseren activiteiten waarbij ze zich kunnen uiten, kunnen spelen en hun talenten kunnen ontdekken. We laten ze verhalen vertellen, theater maken, schilderen. We geven masterclasses dans. Het scala is breed. Wat kinderen en jongeren zelf willen en het vertrouwen in eigen kracht staat centraal. Hoe onzeker hun leven ook is, wij zijn er structureel voor ze.
 4. discussie aan de hand van stellingen
Aanmelden
Voor de parallelle sessies is een maximum aantal deelnemers bepaald, dus geeft u zich zo spoedig mogelijk op! U kunt zich aanmelden tot uiterlijk woensdag 14 november via het aanmeldformulier op deze website.

Dagvoorzitter dr. Karin Geuijen
Dr. Karin Geuijen is als universitair docent en onderzoeker verbonden aan Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Ze geeft onderwijs op het terrein van Publiek Management aan reguliere studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap en ze begeleidt master-onderzoeken. Ze geeft ook cursussen binnen verschillende opleidingen voor managers zoals de opleiding Organisatie, Cultuur & Management (USBO), Bestuur & Beleid (USBO), de Leergang voor Sociale Innovatie (LESI), en de ABD-PLEX opleiding (Algemene Bestuurs Dienst, zij-instromers bij de Rijksoverheid vanaf directeursniveau). Haar onderzoek richt zich momenteel op het functioneren en de effectiviteit van netwerken, met name in het domein van justitie en politie. Karin Geuijen is gepromoveerd op een onderzoek naar de controverse over het asielbeleid zoals die zich in Nederland - en in de rest van Europa - heeft ontsponnen vanaf 1985 tot in de eerste jaren van dit millennium. Eerder heeft ze in het kader van het kwaliteitsbeleid van COA onderzoek gedaan naar het leven en werken in grootschalige asielzoekerscentra. Ook heeft ze onderzoek gedaan naar relaties tussen verschillende typen kleinschaliger opvang van asielzoekers en de (sociale, bestuurlijke en professionele) omgeving. Haar meest recente publicatie is het Handboek Publiek Management, dat in 2011 is verschenen bij uitgeverij Boom-Lemma.Contactpersonen

Contact persoon niet meer beschikbaar

info@cmogroningen.nl
t: 050 - 577 01 01
Scroll naar boven